2017: Η χρονιά των κρυπτονομισμάτων

Μέσα στο 2016 παρακολουθήσαμε γεγονοτά άκρως απρόσμενα. Γεγονότα που χαρακτηρίζονται, από τους στατιστικούς, ως 6σ ή “Black Swan”, γιατί οι προσδοκίες μας για την πραγματοποίησή τους είναι ελάχιστη και πολύ μακριά από το αναμενόμενο βασικό σενάριο των μοντέλων πρόβλεψης. Ένα από αυτά τα απρόσμενα γεγονότα ήταν και η εκλογή Trump ως προέδρου των ΗΠΑ.

Ακραία γεγονότα προκαλούν με τη σειρά τους άλλα ακραία γεγονότα , ένα φαινόμενο που οι στατιστικοί ονομάζουν Volatility Clustering. Ένα “ακραίο” γεγονός που ενδέχεται να ακολουθήσει την εκλογή Trump, είναι η τιμή του Bitcoin να ξεπεράσει τα 2,000 δολλάρια μέσα στο 2017. 

Εξηγούμαι:

Ο Trump στην προσπάθεια του να τηρίσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών, εκτοξεύοντας το δημόσιο χρεός και ενδεχομένως διπλασιάζοντας ή και τριπλασιάζοντας το έλλειμα του προυπολογισμού από τα 600 δισ. δολλάρια σε 1.2-1.8 τρισ. δολλάρια. Κάτι τέτοιο θα αύξανε σημαντικά τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, υποχρεώνοντας τη FED σε αύξηση των επιτοκίων, μια κίνηση που θα ισχυροποιούσε το δολλάριο έναντι των άλλων νομισμάτων.

Με τη σειρά του το ισχυρό δολλάριο, θα δημιουργούσε μια έντονη κινητικότητα στις αναδυόμενες αγορές για εύρεση εναλλακτικών νομισμάτων για τις συναλλαγές τους. Νομίσματα που δεν θα χειραγωγούνται από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές και τις αποφάσεις των κρατικών τραπεζών.

Ίσως, λοιπόν κάποιοι καταφύγουν στη λύση των κρυπτονομισμάτων και του χαμηλού συστημικού ρίσκου που τα συνοδεύει.

Η χρήση του bitcoin, του πιο διαδεδομένου κρυπτονομίσματος, από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα ως μερική εναλλακτική του δολλαρίου, θα επαρκούσε για να εκτίναζε την τιμή του στα 2,000 δολλάρια, δεδομένου του αποκεντρωτικού του χαρακτήρα, της πεπερασμένης παροχής του και των όλο και χαμηλότερων κόστων συναλλαγής του.

ΑΓ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s