Άνοιξη

Τι τον μεθούσε; Τα ενδεχόμενα! Τα αμέτρητα ενδεχόμενα!

Η θέση του! Η άρτια προυπολογισμένη θέση του για να τα αδράξει!

Μα τι άλλο θα μπορούσε εκτός απο τη χαλιναγώγηση του μέλλοντος στα σταθμά του.

Ολετήρας! Θα γίνει ολετήρας, ολετήρας της αδράνειας, της άνοιας και της σαχλαμάρας.

Στο διάολο οι σάπιοι.

Έρχεται η άνοιξη.

Εμπρός λοιπόν να ανθίσουμε!

ΑΓ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s