Αλήθεια

Για κάτσε και σκέψου τι σημαίνει άραγε αλήθεια.

Α-λήθεια!

Η κατάσταση εκτός της λήθης. Η οντολογική συνειδητότητα. Η επάγρυπνη παρατήρηση και κατανόηση.

Αλήθεια λοιπόν είναι το ζην πέρα της λήθης.

Στόχοι, στόχοι, δουλειές, απασχόληση και μερικές άλλες αντιστάσεις “ενόρασης” της ουσίας και μετά ξεροί. Τι αυτό ήταν η ζωή;

Αν είσαι ξυπνητός δεν είναι αυτό η ζωή.

Sapientia Vivendi, η αλλιώς η πλήρης συνειδητότητα του ζην.

ΑΓ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s