Ίσως η λιτότητα να μην είναι το πρόβλημα

Ίσως η λιτότητα να μην είναι το πρόβλημα, όπως η κυβέρνηση πιστεύει. Αυτό που δεν παραδεχόμαστε είναι ότι η λιτότητα απέδωσε στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης που χτυπήθηκαν από την κρίση, με τις Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και ακόμα και την Κύπρο να επιδεικνύουν σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, μειώνοντας την ανεργία και αποκαταστώντας την πιστωτική τους αξιοπιστία στις αγορές.

Τι είναι λοιπόν αυτό που καθιστά την Ελλάδα διαφορετική; Continue reading

Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός – Η εξισορρόπιση των δικαίων του ατόμου απέναντι στην τυραννία της πλειοψηφίας

Του Παναγιώτη Περυσινάκη

Σε προηγούμενο σημείωμα υπογράμμισα πόσο η διαφύλαξη της λαϊκής κυριαρχίας και η προάσπιση της δημοκρατίας εξαρτώνται από το σεβασμό στους νόμους, και πόσο η ανομία και η πάνδημη ανοχή στην ανομία υπονομεύουν το πολίτευμα, σημειώνοντας πως αναγκαίο παρακολούθημα της ελευθερίας λόγου είναι η πειθαρχία στην εφαρμογή των δημοκρατικώς αποφασισθέντων.
Continue reading